LEIF HENRIKSON
- viola da gamba

Sydney — Stockholm

Lyssna Biografier Program


Susie Bishop - sång, barockviolin
Tommie Andersson - teorb
Jennifer Eriksson - viola da gamba
Leif Henrikson - viola da gamba

Sedan 2019 samarbetar jag med de sydneybaserade musikerna Susie Bishop, Jennifer Eriksson och Tommie Andersson. Vi arbetar dels med den europeiska barockmusiken och dels med nyskriven musik samt med svensk folkmusik arrangerad av Tommie Andersson. Kopplingen till svensk folkmusik och samarbetet mellan Sverige och Australien faller sig naturlig då Tommie är född och uppvuxen i Sverige, Jennifers morfar emigrerade från Sverige till Australien och Susie är gift med en svensk man.

I ett av projekten, som presenteras med ett programförslag nedan, levandegörs Italiens, Frankrikes, Englands, Tysklands och Sveriges olika musikaliska uttryck. Med tonsättare som C. Monteverdi, M. Lambert, H. Purcell, G. F. Händel och C. M. Bellman bjuder vi på en musikalisk resa från Italiens Venedig i söder, vidare genom Paris och London till Stockholm i norr. I programmet ingår även den svenska musiken. Med besättningen sång, barockviolin, två basgambor och teorb får åhöraren uppleva en subtil och nyansrik klangvärld.

Lyssningsexempel      tillbaka

Michel Lambert: Vos mespris chaque jour


Georg Friedrich Händel: Süsse stille


Claudio Monteverdi: Quel sguardo


Pers Erik Olsson, Rättvik: Låt till Far

Carl Michael Bellman: Fredmans sång nr. 32


Marin Marais: Prelude


Marin Marais: Allemande


Henry Purcell: Fairest isle

Programförslag      tillbaka

Biografier      tillbaka